Vodovodní přípojky

Naše společnost nabízí provedení vodovodní přípojky pro rodinný dům, průmyslový objekt nebo parcelu na klíč.

  • zpracování projektové dokumentace
  • pomoc při zajištění vyjádření k podzemním sítím pro stavební povolení
  • zemní práce spojené s montáží přípojky
  • dodávka a montáž přípojky
  • napojení na stávající vodovodní řad
  • geodetické zaměření přípojky
  • dokumentace k předání přípojky správci sítě
V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.