Voda, kanalizace a vzduch

  • instalace vnitřních a venkovních rozvodů vody a kanalizace v bytech, domech, bytových domech, průmyslových objektech, nákupních center apod.
  • instalace požární, chladící a technologické vody, balneo provozy, přečerpávací stanice
  • instalace rozvodů vzduchu
  • rekonstrukce a opravy stávajících rozvodů kanalizace, vody a vzduchu
  • připojování technologických zařízení
  • ruční a strojní čištění svislé a ležaté kanalizace, dešťových svodů, sifonů, WC, dvorních vpustí, gulí, gajgrů a přečerpání vody
  • servis, projekty a revize
V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.