Tepelná čerpadla

Oblíbenou činností některých dodavatelů je vydávání zařízení určených primárně pro chlazení za tepelné čerpadlo. Tato zařízení jsou dimenzována na chlazení a topení je vedlejším efektem.

 

Životnost čerpadla je 30 let.

Toto je oblíbené tvrzení některých prodejců tepelných čerpadel, obvykle se snažících prodat podřadný výrobek. Drtivá většina tepelných čerpadel světových výrobců ani takto dlouhou dobu nefunguje. Životnost kompresorů je 20-25 let.

U tepelných čerpadel je velký cenový rozdíl mezi jednotlivými výkonovými stupni.

Záruky na tepelná čerpadla jsou různé, obvykle od dvou do pěti let. Nejhorší porucha, která může přijít, je rozbitý kompresor.

Ohřívat teplou vodu v bojleru není u tepelných čerpadel jednoduché.

Regulace je zásadním koomponentem, který určuje, zda koupené tepelné čerpadlo bude pracovat úsporně, nebo ne. Kvalitní regulace není levnou záležitostí, takže část dodavatelů se snaží prodat pod názvem regulace obyčejný termostat, který neumí z hlediska topného systému nic jiného, než udržovat v nějaké nádrži konstantní teplotu. Jedinou správnou volbou je specializovaný ekvitermní regulátor určený pro tepelná čerpadla, který umožňuje regulovat tepelné čerpadlo přímo bez trojcestného směšovacího ventilu.

Velice često se objevují názory, že se plošný kolektor zemního tepelného čerpadla nesmí používat v letních měsících, nebo dokonce že půda nad ním zůstává dlouhou dobu zmrzlá. Je to ,,negativní reklama" některých prodejců vzduchových tepelných čerpadel. Plošný kolektor je jistou formou slunečního kolektoru.

V případě, že jsou dodrženy všechny zásady při jeho dimenzování a pokládka je správně zhotovena, potom je možné plošný kolektor využívat po celý rok.

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.