Správa nemovitostí

Zajišťujeme provoz, preventivní údržbu a opravy veškerých objektových technologických zařízení v bytových domech, hotelích, průmyslových objektech apod.
Běžná a preventivní údržba je zajišťována na základě předem zpracovaného "Plánu preventivní a údržbové činnosti". Naši pracovníci sledují termíny a v řádném termínu zajišťují dle platné legislativy veškeré revize a prohlídky objektových technologií.

  • Jménem majitele objektu uplatňujeme u generálního dodavatele stavby garanční závady a kontrolujeme odstraňování vad a nedodělků.
  • Pravidelně kontrolujeme technický stav nemovitosti a odstraňujeme zjištěné nedostatky, navrhujeme řešení.
  • Provádíme evidenci a kontrolu revizí a oprav.
  • V námi spravovaných nemovitostech zajišťujeme rovněž údržbu a havarijní servis.

Cenovou nabídku na správu nemovitosti vytváříme vždy individuálně na míru pro zákazníka na základě vzájemné dohody o úrovni a rozsahu poskytovaných služeb.

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.