Solární systémy

Z důvodu neustále se zvyšujících cen energií a jejich očekávaného přechodu na evropský standart, my všichni uvažujeme o možnosti úspor.

Řešení se nabízí v podobě koupi vhodného solárního systému.

Investovat do těchto zařízení se rozhodně vyplatí - zejména dlouhodobého pohledu. Další z řad výhod je určitá nezávislost na dodávkách tepelné energie a přínos pro životní prostředí. Použitím námi nabízených produktů se dá ušetřit až 75% ročních nákladů na ohřev teplé vody. Jejich životnost se uvádí zhruba 30 let.

Pokud se také VY chcete seznámit s výhodami nabízených produktů, kontaktujte nás, rádi Vám odpovíme na dotazy a připravíme optimální řešení.

 

SLUNEČNÍ ENERGIE

Je jedna z nejdůležitějších na poli obnovitelných zdrojů, která se na zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami vnitru slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na slunci je očekáváno až v řádu miliard let, je tento zdroj energie označován jako obnovitelný.

Na území ČR lze velmi dobře využít energii slunečního záření. Celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) je od 1400 do 1700 hodin za rok,

tj. Ø140 dní! Dalších Ø140 dní s patrnou oblačností a Ø90 dní s celkovou oblačností. tzn. bez slunečního svitu. Při úsvitu dopadne na plochu 1m2 průměrně 1100kWh energie ročně.

Nejvýrazněji solární panely v Evropě k ohřevu vody či topení využívají Německo a Řecko. Podle nedávné studie Evropské federace solárně termického průmyslu(ESTIF) vévodí žebříčkuevropských zemí Německo s 5,6 miliony m2 . V loni bylo v Česku nově instalováno 9100m2 solárních kolektorů, celkem ke konci minulého roku to bylo 50.000m2 , a vidíte je někde?

Investovat do těchto zařízení se rozhodně vyplatí - zejména z dlouhodobého pohledu. Zatím, co ceny energií se neustále zvyšují a očekává se jejich přechod na evropský standart, ceny za solární systémy se pomalu snižují. Další výhodou je jejich nezávislost na dodávkách tepelné energie, nemluvě o přínosu pro životní prostředí. Budou-li vytvořeny vhodné podmínky(úvěry, daňové úlevy, vládní podpora), mohou se solární systémy s kapalinovými kolektory stát běžnou výbavou našich rodinných domků, tak jako je tomu dnes už i v Rakousku. Použitím solárního systému se dá ušetřit až 70% ročních nákladů na ohřev teplé vody. Zajímá Vás, co se stane, v případě zimních, méně slunečných dní? Pak bude samozřejmě energie na ohřev chybět. Ovšem pro tyto případy se do zásobníku instaluje elektrické přídavné topné těleso, které nahradí slunce. Bez teplé vody tak nezůstanete.

 

Provádíme dodávku a montáž solárního ohřevu teplé vody a přitápění. Jsme zařazeni mezi firmy, které provádí montáž a dodávku solárních zařízení v rámci programu Zelená úsporám. Při spuštění a předání zařízení od nás obdržíte doklady, které jsou požadovány od dodavatelské firmy jako přílohy žádostí o dotace.
Pokud se na nás obrátíte, při konzultaci na místě stavby navrhneme možné řešení s ohledem na Vaše požadavky – ohřev TV nebo i přitápění, navrhneme komponenty strojovny a způsob napojení na stávající nebo nový systém rozvodů teplé vody a vytápění a zhotovíme cenovou kalkulaci.
Zařízení dodáváme „na klíč“ od instalace panelů přes strojovnu a napojení na systémy TV a ÚT včetně spuštění a uvedení do provozu a záruky. Výrobce solárního zařízení Vám doporučíme podle našich zkušeností nebo se přizpůsobíme Vašim požadavkům na dodavatele.

 

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.