RWE ENERGIE

V oblasti plynofikace objektů je společnost smluvním partnerem předního distributora zemního plynu v České republice RWE ENERGIE. Jako partner poskytujeme zajištění komplexního styku s RWE a.s. při provádění plynofikace objektů. Zákazník tak nemusí navštěvovat obchodní kancelář RWE při řešení technických problémů a vyřizování smluvních vztahů. Vše potřebné vyřídíme za Vás.

Jako partner RWE ENERGIE nabízíme tyto komplexní služby pro nové zákazníky:

  • žádost o připojení k distribuční soustavě
  • smlouva o připojení k distribuční soustavě
  • smlouva o sdružených dodávkách plynu
  • osazení plynoměru
  • projektová dokumentace včetně vyjádření RWE
  • pomoc při zajištění vyjádření vlastníků sítí ke stavebnímu povolení
V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.