V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.