Výstavba nové plynové kotelny - Základní škola Lázně Toušeň

2 ks plynový kotel VAILLANT 48 kW
Vytápění stávající, napojeno na nové kotle
Kompletní rozvod plynu pro kotelnu
Výstavba nové nástřešní kotelny

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.