Rekonstrukce plynové kotelny na Městském úřadě v Poděbradech

Plynová kotelna III. kategorie – 260 kW
2 ks plynový kotel VAILLANT 230 kW
strojovna stávající, napojena na nové kotle

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.