Kompletní dodávka vytápění a zdravotechniky - Hotel BOUČEK Mochov

2 ks plynový kotel VAILLANT 48 kW
Kompletní systém vytápění
Kompletní zdravotechniky
Kompletní rozvody plynu

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.