Plynové přípojky

Naše společnost provádí montáž STL a NTL plynovodních přípojek pro objekty, areály a parcely. Služby poskytované naší společností v této oblasti jsou kompletní, včetně komunikace s RWE a STP. V praxi to znamená, že veškeré náležitosti spojené s plynofikací jakéhokoliv objektu nebo areálu vyřídíte u nás od žádosti o připojení přes smlouvu o odběru plynu až po žádost o plynoměr včetně jeho osazení.

Přípojky provádíme pouze z materiálu PE do průměru 63 mm včetně s napojením na plynový řad PE všech dimenzí. Zajistíme i provedení zemních prací spojených s montáží přípojky, geodetické zaměření a předání přípojky RWE.

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.