Plynové a vodovodní přípojky

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.