Plyn a plynofikace

Naše společnost provádí plynovodní přípojky objektů od hlavního řadu k HUP objektu nebo areálu z materiálu PE, rozvody plynu  v bytech, rodinných domcích, bytových domech, průmyslových objektech, nákupních centrech apod.

 • výstavba bytových, domovních a průmyslových plynovodů
 • venkovní rozvody plynu STL a NTL
 • regulační stanice VTL/STL/NTL
 • STL a NTL přípojky plynu z materiálu PE
 • rekonstrukce a výstavba kotelen na plynná paliva
 • údržba plynovodů a havarijní servis
 • opravy plynových zařízení
 • dodávka a výměna plynových kotlů a plynových spotřebičů
 • revize a tlakové zkoušky plynovodů
 • montáž plynoměrů
 • projektová dokumentace včetně vyjádření RWE ENERGIE
V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.