O Společnosti

Společnost Thermokomplet byla založena v roce 1990 panem Dr. Karlem Vrbou jako specializovaná pro instalaci ústředního vytápění, zdravotechniky a plynoinstalace. Společnost od začátku působí ve všech oblastech stavebního trhu, ať už se jedná o bytovou, občanskou, administrativní či průmyslovou výstavbu.

Dlouhodobý výběr montážních pracovníků a techniků dává jistotu, že vlastní zaměstnanci splňují náročná kritéria na odbornost a profesionalitu.

V roce 2003 po dvouleté rekonstrukci jsme otevřeli nové reprezentativní sídlo firmy s vlastní vzorkovnou, prodejnou instalačního materiálu a partnerskou kancelář RWE ENERGIE.

Po smrti pana Dr. Karla Vrby v roce 2008 se firma Dr. Karel Vrba - Thermokomplet transformovala na společnost s ručením omezeným a vznikla společnost Thermokomplet s.r.o., kde jeho synové úspěšně pokračují ve všech činnostech a i nadále šíří dobré jméno firmy.

I při zvyšující se konkurenci se firma trvale rozvíjí a zaujímá pevné místo na trhu ve svém oboru. Pro naši budoucnost a prosperitu i nadále hodláme využívat dlouhodobých obchodních vztahů a širokých referencí u našich zákazníků a partnerů. Mezi partnery společnosti lze nalézt jak nejvýznamnější české stavební společnosti, tak české i zahraniční investory. Zkušenost, technické zázemí a reference,

TO JE JISTOTA VAŠÍ SPRÁVNÉ VOLBY

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.