THERMOKOMPLET - topné a sanitární systémy, plynovody

Provádíme veškeré služby v odvětvích a oborech, které přímo či nepřímo souvisí s kompletními instalacemi. Samozřejmostí je odborná bezplatná poradenská činnost s nejvhodnějším výběrem řešení každého případu. Služby v oblasti vytápění, zdravotechnika a plynofikace zajišťujeme po celém území ČR.

Specializace

Vytápění rodinných a bytových domů

Po celou dobu úspěšného fungovaní firmy jsme realizovali stovky instalací vytápění, zdravotechniky, plynovodů a elektro v bytech, rodinných domech a bytových domech.

Opravy kotelen, rozvody plynu, vody, kanalizace

Realizujeme a rekonstrujeme kotelny, regulační stanice plynu, výměníkové stanice a průmyslové kotelny. Provádíme venkovní rozvody plynu, vody a kanalizace.

V případě potřeby provádíme servis do 24 hodin od nahlášení poruchy klientem na servisním oddělení.